top of page

Cần phân biệt rõ giữa: TRỪNG PHẠT và KỶ LUẬT

Kỷ luật dựa trên ý tưởng rằng trẻ em sẽ làm tốt hơn nếu các con cảm thấy tốt hơn. Mục đích của Kỷ luật là để dạy trẻ những hành vi tích cực cho từng lứa tuổi. Nó giúp trẻ em:

- Bình tĩnh.

- Học cách giải quyết vấn đề.

- Học cách điều chỉnh cơn giận của các em.

- Học cách tự kiểm soát cảm xúc của mình.

- Tìm hiểu những hành vi được mong đợi và phù hợp.


Trừng phạt dựa trên ý tưởng rằng trẻ em cần cảm thấy tồi tệ hơn hoặc cảm thấy đau đớn, xấu hổ hoặc nhục nhã để học cách cư xử. Trừng phạt khiến cho:

- Kiểm soát hành vi thông qua sức mạnh và sự sợ hãi.

- Dạy trẻ che giấu hoặc nói dối về những sai lầm và hành vi sai trái.

- Tập trung vào hành vi tiêu cực.

- Dạy trẻ cư xử theo một cách nhất định để tránh hậu quả tiêu cực hoặc nhận hối lộ.


* Dịch: Nguyễn Minh Thành

* Nguồn: Hiệp hội TLH Hoa Kỳ (APA)

* Nguồn ảnh: The parent hub

29 views0 comments

Comments


bottom of page