top of page

Cộng đồng thực hành

Cộng đồng thực hành và giảng dạy Giáo Dục Tích Cực. Đưa hạnh phúc trở thành một mục tiêu của giáo dục.

Logo Blue.png

BeeBlue House

BeeBlue House là ngôi trường Tiên phong áp dụng Positive Education tại Việt Nam - đưa Hạnh Phúc trở thành một môn học trong nhà trường. Đứa trẻ BeeBlue House biết cách nhận diện và biểu đạt cảm xúc của mình, từ đó tương tác và giao tiếp hiệu quả với người lớn và cả bạn bè xung quanh. Trẻ có cơ hội được khám phá điểm mạnh riêng biệt của bản thân, đồng thời biết trân trọng điểm mạnh của người khác. Trẻ từ đó phát triển có gốc rễ và bền vững. 

Lan toả giáo dục tích cực, để trẻ em Việt Nam được tắm mát trong làn giáo dục nhân văn này. Ghi dấu Việt Nam trên bản đồ áp dụng Positive Education của thế giới là tầm nhìn của chúng tôi.

bottom of page