top of page
Graduation

Giáo dục cảm xúc xã hội – Sao phải chờ đến lớn

“Nhiều người có IQ 160 làm việc không bằng những người IQ không vượt quá 100, do những người trên có trí thông minh quan hệ cá nhân yếu hơn những người dưới. Và trong đời sống hàng ngày, không một hình thức trí tuệ nào quan trọng hơn hình thức ấy cả. Nếu bạn không có nó, bạn sẽ lựa chọn không đúng người bạn đời, nghề nghiệp của bạn.v.v.. Nhà trường nhất thiết phải giáo dục cho trẻ em hình thức trí tuệ đó.” Gardner (Cha đẻ của thuyết đa trí tuệ từng nhấn mạnh).

 

Vậy trí thông minh cảm xúc là gì?

Trí thông minh cảm xúc được định nghĩa là “khả năng theo dõi cảm giác và cảm xúc của mình cũng như của người khác, phân biệt chúng, và sử dụng thông tin này để dẫn dắt tư duy và hành động của mình”. 

 

Giáo dục trí thông minh cảm xúc - Sao phải chờ đến lớn? 

Không bao giờ là quá nhỏ để giáo dục trí thông minh cảm xúc. Một đứa trẻ cũng cần có trí thông minh cảm xúc để tương tác giao tiếp hiệu quả với người lớn và cả bạn bè xung quanh. 

Thông tin trainer

Là những chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học; giáo dục học và những nhà giáo lành nghề. Đội ngũ chuyên gia của HEARY là sự hài hoà trong cả tình yêu thương dành cho con trẻ cũng như kiến thức, kinh nghiệm vững vàng về chuyên môn. Tại HEARY chúng tôi tin rằng “Một nhà giáo thực thụ chính là người không bao giờ ngừng học tập”.

TRL_7360_final.jpg

Nguyễn Minh Thành

Thạc sỹ Tâm lý học Giáo dục và Phát triển tại sư phạm Quý Châu.​

TRL_7036_final.jpg

Phạm Trần Kim Chi

Chứng nhận CAPP - Tâm lý học Tích cực Ứng dụng cấp bởi Flourishing Center (240 giờ đào tạo).

Nội dung khoá học

Khoá học Giáo dục cảm xúc xã hội sẽ giúp bạn hiểu về trí thông minh cảm xúc dưới góc nhìn của Tâm Lý Học Tích Cực và giảng dạy trí thông minh cảm xúc theo cách tiếp cận của Giáo Dục Tích Cực.

Trí thông minh cảm xúc là gì?

Ai hay điều gì chịu trách nhiệm về cảm xúc của bạn?

Các chiến lược cảm xúc

Có thực sự tồn tại cảm xúc tiêu cực? Đối mặt với cảm xúc của chính mình một cách bình an.

Giảng dạy Giáo dục cảm xúc xã hội

Một số chia sẻ giảng dạy/ thực hành thực tế đã được áp dụng tại các trường triển khai chương trình Giáo Dục Cảm Xúc của HEARY.

bottom of page