top of page

Có bao nhiêu cách khám phá điểm mạnh

Theo sự tổng hợp của HEARY, thì có các cách sau, giúp bạn khám phá điểm mạnh nhân cách của bản thân, từ đó trau dồi điểm mạnh và bồi đắp điểm chưa mạnh của mình, ứng dụng thực tiễn hữu ích vào cuộc sống và công việc hằng ngày.

Hoàn thành Bảng trắc nghiệm 120 câu hỏi lượng giá VIA


Bảng câu hỏi nhận diện điểm mạnh:

*KÝ ỨC TUỔI THƠ: Việc gì bạn đã làm từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ vẫn còn, nhưng ngày càng làm tốt hơn? Điểm mạnh thường hình thành rất sớm từ những năm tháng đầu đời của chúng ta.


*NGUỒN NĂNG LƯỢNG: Những hoạt động nào cung cấp cho bạn năng lượng thích thú? Những hoạt động này rất có khả năng gọi ra những điểm mạnh của bạn.*XÁC THỰC: Khi nào bạn cảm thấy “thực sự là chính mình” Đó là những thời cơ mà bạn sẽ sử dụng điểm mạnh của mình theo một cách nào đó.


*DỄ DÀNG: Những hoạt động nào đến với bạn một cách tự nhiên, những hoạt động bạn có khuynh hướng nổi trội, không cần nhiều nỗ lực? Đây chính là những điểm mạnh của bạn.


*CHÚ Ý: Những gì tự nhiên khiến bạn chú ý? Chúng ta thường có xu hướng tập trung vào những thứ thuộc thế mạnh của mình.


*HỌC TẬP NHANH: Những thứ bạn nhanh chóng lựa chọn, và học chúng dễ dàng? Khả năng học tập nhanh thường ám hiệu một thế mạnh tiềm tàng.


*DANH SÁCH “VIỆC CẦN LÀM”: Hãy chú ý đến những điều không bao giờ có trong danh sách “cần làm” của bạn? Những việc dường như luôn được hoàn thành tiết lộ một điểm mạnh ẩn giấu của bạn, đó là những việc mà chúng ta không bao giờ để bị nhắc nhở đến lần thứ hai.


Kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực hành từ 02 bộ sách viết bởi HEARY: Thực hành Giáo dục nhân cách – Giúp trẻ trưởng thành hạnh phúc và vững vàng Hạnh phúc dẫn lối thành công – Thực hành Giáo dục Tích cực trong gia đình và nhà trường


Tham gia khóa học Online "GIÁO DỤC DỰA TRÊN ĐIỂM MẠNH" Link khóa học: https://www.heary.edu.vn/giao-duc-dua-tren-diem-manh

98 views0 comments

Comentarios


bottom of page