top of page
HEARY - Website 1 GDDTDM (1400 × 460 px).png
HEARY - Positive Education Center in Vietnam

Tiên phong phát triển và đào tạo Positive Education tại Việt Nam – đưa Hạnh Phúc trở thành một môn học trong gia đình và nhà trường.

HEARY: Welcome

Nói về Positive Education - Giáo Dục Tích Cực

Khi Hạnh Phúc là mục tiêu của Giáo Dục

IMG_1297.jpg

Hạnh phúc - mục tiêu của giáo dục

“Mục tiêu cuối cùng của giáo dục là gì?” - cách đây hơn 10 năm, một phong trào giáo dục đã đi tìm và tìm ra câu trả lời cho riêng mình và đang dần trở thành ngọn cờ mạnh mẽ trong nghiên cứu cũng như thực hành giáo dục trên thế giới hiện nay, đó là phong trào Giáo dục tích cực.

via_character_strengths.png

Giáo dục tích cực đã đến Việt Nam

Đánh giá hồ sơ học tập dựa trên việc quan sát và mô tả điểm mạnh của học sinh - phụ huynh cũng tham gia lên lớp như giáo viên, các dự án giáo dục tại trường đều được liên kết với gia đình… đó là những điều khác biệt đang diễn ra tại một ngôi trường áp dụng triết lý Giáo dục tích cực.

18B045AE-45E6-47C4-9722-0795E8DDA3AF_1_2

Giáo dục dựa trên điểm mạnh

Một cách tiếp cận rất Nhân văn và khoa học trong Giáo dục tích cực là giáo dục dựa trên việc ghi nhận lẫn thấu hiểu điểm mạnh của người học và giáo viên. Sáu lớp Nhân đức và 24 điểm mạnh không những được đưa vào làm cơ sở xây dựng chương trình giảng dạy mà còn được trực tiếp đưa ra làm bài học cho học sinh trong giờ lên lớp hoặc giờ thảo luận.

Giáo dục là niềm vui được cắp sách đến trường, là ánh sáng văn minh, là ca tụng nhân bản .

 

- Trích chiến binh cầu vồng -