top of page

Thực hành Mindfulness cùng trẻ

Hôm nay, HEARY xin gửi đến bạn mẹo nhỏ và bài tập đơn giản để cha mẹ Thực hành Mindfulness với trẻ: 1. Không tạo áp lực tuổi tác khi thực hành cùng trẻ. 2. Thả lỏng, không gây áp lực cho trẻ về việc thực hành. 3. Tự thực hành Chánh niệm với bản thân trước khi làm cùng trẻ. 4. Lên kế hoạch và lịch thực hành cụ thể. 5. Giải thích cho trẻ bằng ví dụ cụ thể về Chánh niệm. 6. Không tạo áp lực tuổi tác khi thực hành cùng trẻ 7. Chuẩn bị không gian gọn gàng sạch sẽ.


8. Cho trẻ tham gia vào quá trình lên kế hoạch và cải thiện việc thực hành Chánh niệm. 9. Hợp tác với trẻ và làm mẫu cho trẻ trong các hoạt động Chánh niệm. 10. Động viên trẻ thả lỏng tâm trí và thư giãn, cũng như dạy cho trẻ trở về với trạng thái ban đầu. 11. Sau khi kết thúc mỗi nhiệm vụ, khích lệ trẻ bằng một điều trẻ thích. 12. Chia sẻ hành trình Chánh niệm của mình với trẻ. 13. Động viên trẻ kể lại cảm giác của trẻ với mình. 14. THỰC HÀNH HẰNG NGÀY 15. Có thể chuẩn bị Hướng dẫn trong những ngày đầu chưa quen với việc dẫn dắt trẻ.


* Biên dịch: Ngọc Hân * Bản quyền dịch: Cánh Diều Project * Nguồn tham khảo: https://positivepsychologyprogram.com/mindfulness-for-chil…/

* Bắt đầu tìm hiểu Giáo dục tích cực với khoá học https://www.heary.edu.vn/giao-duc-dua-tren-diem-manh

111 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page