top of page

Giáo dục dựa trên điểm mạnh

Một cách tiếp cận rất Nhân văn và khoa học trong Giáo dục tích cực là giáo dục dựa trên việc ghi nhận lẫn thấu hiểu điểm mạnh của người học và giáo viên. Sáu lớp Nhân đức và 24 điểm mạnh trong lý thuyết về điểm mạnh nhân cách VIA (Values in action inventory of Strengths) không những được đưa vào làm cơ sở xây dựng chương trình giảng dạy mà còn được trực tiếp đưa ra làm bài học cho học sinh trong giờ lên lớp hoặc giờ thảo luận. Sự đánh giá học sinh cũng được xây dựng dựa trên việc tập trung vào những điểm mạnh của trẻ và dùng chính những điều đó để tiếp cận và can thiệp điểm yếu của chúng. Các nghiên cứu về điểm mạnh nhân cách đã được bắt đầu từ khá lâu trong lịch sử nghiên cứu của Tâm lý học và kéo dài cho tới ngày nay. Tuy nhiên khi ra đời, VIA được nhà tâm lý học Howard Gardner đánh giá là “một trong những sáng kiến quan trọng nhất trong tâm lý học của nửa thế kỷ qua”.Một vài nghiên cứu (Park, 2004b ; Peterson, Park & Seligman, 2006) đã kết luận rằng: sự hài lòng cuộc sống và sức mạnh nhân cách sẽ giúp thanh thiếu niên gặp ít vấn đề về tâm lý hoặc thể chất hơn sau những khó khăn không thể tránh khỏi. Để có thể khảo sát được điểm mạnh của mình là gì, và giúp trẻ em, thanh thiếu niên làm bài kiểm tra này các bạn có thể truy cập vào địa chỉ http://www.viacharacter.org/www/Character-Strengths-Survey. Lưu ý rằng bảng khảo sát này chỉ dành cho trẻ từ 10 tuổi trở lên, đối với trẻ nhỏ hơn đánh giá điểm mạnh sẽ dựa vào báo cáo mô tả của Cha mẹ và Giáo viên trực tiếp giảng dạy trẻ.


 Chương trình giáo dục dựa trên điểm mạnh trước hết đã được đưa vào áp dụng đầu tiên ở một ngôi trường mầm non Montessori nhỏ xinh tại Sài Gòn với các mục tiêu:

  • Giáo dục nhân cách cho trẻ dựa trên lý thuyết về 6 lớp nhân đức và 24 điểm mạnh nhân cách VIA (Dũng cảm, Kiên trì, Tử tế, Lòng tốt, Trí tò mò, Hy vọng, Tình yêu học tập....)

  • Giáo dục cảm xúc cho trẻ dựa trên Lý thuyết về xây dựng và mở rộng cảm xúc tích cực

  • Kết hợp triết lý Giáo dục tích cực và Phương pháp giáo dục Montessori.

  • Tạo ra những cải thiện có thể đo lường được về Hạnh Phúc, An lạc, Hy vọng và sự Hài lòng cho Học sinh và Giáo viên dựa trên mô hình hạnh phúc PERMA.

Chương trình bao gồm cả phần Implicit (biến giáo dục nhân cách thành một nét văn hoá của nhà trường, gia đình và là một hoạt động thường ngày), kết hợp phần Explicit (đưa giáo dục nhân cách/ giáo dục cảm xúc.. thành một chương trình riêng, có tiết học cụ thể, song hành với các chương trình học thuật khác trong môi trường học đường).


Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai có thể nhân rộng mô hình giáo dục Nhân văn và Hiệu quả này ra các trường học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân như các nước “láng giềng” của chúng ta đã và đang làm được. Bởi cốt lõi của giáo dục là gì? Phải chăng là để kiến tạo ra những cá nhân Hạnh phúc?


* Bắt đầu tìm hiểu Giáo dục điểm mạnh với khoá học https://www.heary.edu.vn/giao-duc-dua-tren-diem-manh

396 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page