top of page

Có bao nhiêu cách khám phá điểm mạnh

Theo sự tổng hợp của HEARY, thì có 03 cách sau, giúp bạn khám phá điểm mạnh nhân cách của bản thân, từ đó trau dồi điểm mạnh và bồi đắp điểm chưa mạnh của mình, ứng dụng thực tiễn hữu ích vào cuộc sống và công việc hằng ngày.


Hoàn thành Bảng trắc nghiệm 120 câu hỏi lượng giá VIA (Free) https://www.viacharacter.org/Account/Register


Lấy giấy bút và trả lời các câu hỏi sau: 1. KÝ ỨC TUỔI THƠ: Việc gì bạn đã làm từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ vẫn còn, nhưng ngày càng làm tốt hơn? Điểm mạnh thường hình thành rất sớm từ những năm tháng đầu đời của chúng ta.


2. NGUỒN NĂNG LƯỢNG: Những hoạt động nào cung cấp cho bạn năng lượng thích thú? Những hoạt động này rất có khả năng gọi ra những điểm mạnh của bạn.


3. XÁC THỰC: Khi nào bạn cảm thấy “thực sự là chính mình” Đó là những thời cơ mà bạn sẽ sử dụng điểm mạnh của mình theo một cách nào đó.


4. DỄ DÀNG: Những hoạt động nào đến với bạn một cách tự nhiên, những hoạt động bạn có khuynh hướng nổi trội, không cần nhiều nỗ lực? Đây chính là những điểm mạnh của bạn.


5. CHÚ Ý: Những gì tự nhiên khiến bạn chú ý? Chúng ta thường có xu hướng tập trung vào những thứ thuộc thế mạnh của mình.


6. HỌC TẬP NHANH: Những thứ bạn nhanh chóng lựa chọn, và học chúng dễ dàng? Khả năng học tập nhanh thường ám hiệu một thế mạnh tiềm tàng.


7. DANH SÁCH “VIỆC CẦN LÀM”: Hãy chú ý đến những điều không bao giờ có trong danh sách “cần làm” của bạn? Những việc dường như luôn được hoàn thành tiết lộ một điểm mạnh ẩn giấu của bạn, đó là những việc mà chúng ta không bao giờ để bị nhắc nhở đến lần thứ hai.


Link đăng ký học thử và trải nghiệm khóa học: https://www.heary.edu.vn/giao-duc-dua-tren-diem-manh

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page